Bastängens Samfällighetsförening

Bastängens Samfällighetsförening

Arsstamma 2018

Årsstämma 2018 hölls lördagen den 12:e maj kl 14.00 i Ekesjö skola.

Här är dokument inför stämman:

arets_kallelse_2018.pdf

arsberattelse_2018_1.pdf

arsberattelse_2018_2.pdf

arsberattelse_2018_3.pdf

bokslut_bastangen_2017.pdf

budgetutfall_bastangen_2017.pdf

styrelsen_forslag_till_budget_och_kostnader_2018.pdf

Mall för fullmakt. För den som ej kommer till stämman men vill att annnan medlem representerar dem som ombud. Ett ombud får bara företräda en medlem.

mall-fullmakt.pdf

Här är dokument efter stämman:

bastangen_stammoprotokoll_nr_36-2018.pdf

rostlangd_stamma_2018.pdf

adresser-kontaktuppgifter-fastighetsagare_2018.pdf